Mijn Voeding Leeft

Algemene voorwaarden Keer Diabetes2 Om

Deelname aan het programma van Keer Diabetes2 Om betreft een inspanningsovereenkomst tussen Keer Diabetes2 Om en deelnemer. Keer Diabetes2 Om zal de deelnemer zo goed mogelijk begeleiden en adviseren in het proces om door aanpassing in voeding en leefstijl de diabetessituatie te verbeteren. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces.

 

Keer Diabetes2 Om heeft geen inzicht in het volledig persoonlijk medisch dossier, behoudend de gegevens die betrekking hebben op deelname aan het programma en is dan ook niet verantwoordelijk voor de medische behandeling van de deelnemer. De behandelend arts van de deelnemer blijft de medische behandelaar. Vóór de start van het programma zal de verpleegkundige van het begeleidingsteam Keer Diabetes2 Om contact opnemen met de behandelend arts of de praktijkondersteuner/diabetesverpleegkundige om deelname te bevestigen en eventuele wijzigingen in medicatiegebruik van de deelnemer te bespreken. Gedurende het programma dient de deelnemer op verantwoorde wijze om te gaan met de leefstijladviezen door in goed overleg te gaan en blijven met de hoofdbehandelaar.

 

Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Keer Diabetes2 Om het recht het programma te annuleren. Inschrijvingen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Voeding Leeft neemt voor jou alle zorg uit handen door de locatie, het eten & drinken en het hotel te organiseren (deelnemers KDO plus). Uiterlijk 2 weken voorafgaand de start dienen wij en de betrokken partijen zeker te zijn van jouw komst vanwege de verbonden kosten en inkopen. Mocht jij toch besluiten niet deel te nemen aan het programma, laat ons dat dan uiterlijk 2 weken vooraf weten, dan kunnen wij jouw deelname nog kosteloos annuleren. Bij annulering binnen twee weken voor de startdatum, brengen wij 75% in rekening.

 

Eventuele bijkomende kosten voor bijvoorbeeld extra bloedonderzoek zijn afhankelijk van de eigen zorgverzekering voor eigen rekening en kunnen in geen geval verhaald worden op Keer Diabetes2 Om. Keer Diabetes2 Om vraagt de deelnemer om de reguliere (kwartaal)controles samen te laten vallen met de momenten 3, 6, 12, 18 en 24 maanden van deelname aan het programma. Om optimale begeleiding en monitoring te kunnen bieden, vraagt Keer Diabetes2 Om het Nuchtere glucose, HbA1C, lipidenprofiel en nierfunctie te meten. De deelnemer heeft toestemming verleend aan de behandelend arts en/of praktijkondersteuner/ diabetesverpleegkundige om deze gegevens met Keer Diabetes2 Om te delen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk dat deze waarden bij Keer Diabetes2 Om terechtkomen. De deelnemer kan dit doorgeven door het formulier in te vullen dat op elk van bovengenoemde momenten wordt toegestuurd.

 

Binnen het programma wordt duidelijk gekeken naar het individuele traject van de deelnemer, zodat ieder individu maximaal resultaat kan bereiken. Tussen de programmadagen door hebben deelnemers de mogelijkheid om vragen te stellen over voeding en leefstijl via een beveiligd online platform, waar ook het begeleidingsteam onderdeel van uitmaakt. Indien er behoefte is aan extra individuele begeleiding kan hiervoor een coach of diëtist worden benaderd. Betaling hiervoor gaat buiten Keer Diabetes2 Om om. Gebruik van en informatie delen op de online community binnen het programma is op eigen risico. Keer Diabetes2 Om kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze dienst.